Contracept-M 18,9 mg ovule

Clorură de benzalconiu

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră.

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiţi în acest prospect:

 1. Ce este Contracept-M şi pentru ce se utilizează
 2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Contracept-M
 3. Cum să utilizaţi Contracept-M
 4. Reacţii adverse posibile
 5. Cum se păstrează Contracept-M
 6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

1. Ce este Contracept-M şi pentru ce se utilizează

Contracept-M este indicat pentru contracepţie locală. Această metodă reduce considerabil riscul sarcinii fără a-l suprima însă total: eficacitatea este mai mare cu cât se respectă modul de utilizare.
Metoda contraceptivă este indicată pentru femeile aflate în perioada sexuală activă.
Indicaţiile speciale sunt pentru următoarele situaţii:

 • când există o contraindicaţie temporară sau definitivă pentru contracepţia orală sau cu dispozitiv intrauterin (DIU)
 • după naştere, în timpul alăptării sau pre-menopauză
 • când este necesară contracepţie temporară
 • în cazul contracepţiei orale, când s-a omis sau s-a întârziat administrarea contraceptivului oral
 • poate fi utilizat în asociere cu un contraceptiv local (diafragma)

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Contracept-M

Nu trebuie să vi se administreze
 • dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la clorură de benzalconiu sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6 6)

Atenţionări şi precauţii

Eficacitatea contracepţiei depinde de utilizarea corectă a ovulelor. Se utilizează ovulele înainte de fiecare raport sexual, indiferent de perioada ciclului menstrual.

Trebuie să evitaţi spălarea cu săpun sau irigaţia vaginală înainte sau după raportul sexual, deoarece săpunul (chiar urme), distruge substanţa acivă.

Imediat înainte sau după raportul sexual este posibilă o toaletă externă numai cu apă.

În prezenţa leziunilor la nivelul vaginului, nu se recomandă utilizarea Contracept-M.

Contracept-M împreună cu alte medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Nu se recomandă asocierea cu un alt medicament cu administrare locală, deoarece acesta poate inactiva spermicidul.

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Sarcina
Nu s-a raportat niciun risc toxic legat de administrarea acestui spermicid în timpul sarcinii.

Alăptarea
Clorura de benzalconiu nu se excretă în lapte. Prin urmare, este posibilă administrarea spermicidului în timpul alăptării.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Contracept-M nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

3. Cum să utilizaţi Contracept-M

Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Ovulul se introduce profund intravaginal, cu 5-10 minute înainte de raportul sexual, cu pacienta în decubit dorsal, pentru a asigura dizolvarea optimă a substanţei active.

Protecţia contraceptivă este asigurată timp de aproximativ 4 ore. În cazul unui nou contact sexual se utilizează un alt ovul.

Toaleta externă imediat după raportul sexual se face numai cu apă (nu se utilizează săpun, deoarece reduce efectul spermicid).

Dacă ovulul s-a topit datorită căldurii, se recomandă a se păstra la frigider (2C – 8C). Ovulul va reveni la forma iniţială, fără nici o modificare a proprietăţilor medicamentului.

 1. Schema anatomica
 2. Desprindeti cele doua parti ale ambalajului si impingeti pentru a iesi ovulul.
 3. De preferat este a se introduce ovulul in pozitie culcat.
 4. Introduceti ovulul cat mai adanc posibil in interiorul vaginului.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacţiile adverse sunt clasificate după următoarele frecvenţe:

Foarte frecventecare afectează mai mult de 1 pacient din 10
Frecventecare afectează mai puţin de 1 din 10 pacienţi
Mai puţin frecventecare afectează mai puţin de 1 din 100 pacienţi
Rarecare afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi
Foarte rareafectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi
Cu frecvenţă necunoscutăcare nu poate fi estimată din datele disponibile

Cu frecvenţă necunoscută: reacţii de hipersensibilitate.

Raportarea reacţiilor adverse

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/.
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

5. Cum se păstrează Contracept-M

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

Ce conţine Contracept-M

 • Substanţa activă este clorura de benzalconiu. Un ovul conţine clorură de benzalconiu 18,9 mg.
 • Celelalte componente sunt: grăsimi solide de semisinteză.

Cum arată Contracept-M şi conţinutul ambalajului

Contracept-M se prezintă sub formă de ovule tronconice cu cap conic, de culoare albă sau alb-gălbuie.

Ambalajul

Cutie cu 2 folii termosudate din PVC/PE a câte 5 ovule fiecare.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

MAGISTRA C&C S.R.L.
Bd. Aurel Vlaicu nr. 82A, Constanţa, Romania
Telefon- 0241/634742
Fax- 0241/634742
e-mail- office@magistracc.com

Pentru orice informaţii despre medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

MAGISTRA C&C S.R.L.
Bd.Aurel Vlaicu nr. 82A
Constanţa, 900055 - RO
+40 0241/634742
office@magistracc.com

Acest prospect a fost revizuit în Decembrie 2013.